Tilrettelegging av e-konsultasjoner.

Som følge av situasjonen med utbrudd av COVID 19 er det nå blitt enklere for behandlere som for eksempel fastleger, legevakt, privatpraktiserende leger, avtalespesialister, psykologer og fysioterapeuter å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene.

Gjennom RADIUS applikasjonen kan du som fastlege, legevakt, avtalespesialist, psykolog og fysioterapeut tilby video konsultasjoner på Visiba Care sin plattform med markedes beste kvalitet i forhold til funksjonalitet, lyd og bilde.

Løsningen som RADIUS er bygget på anbefales av Den Norske Legeforening og Direktorat for e-helse. Plattformen oppfyller krav i henhold til Normen og GDPR.
Image

Innlogging for behandlere.

Hvordan kan digitalisering bidra til bedre omsorg?

Administrerende direktør i VISIBA CARE, Johan Gustafsson, snakker om hvorfor vi ser digitalisering som nøkkelen til fremtidig omsorg og hvordan vi i fellesskap kan lykkes med transformasjonen på en måte som kommer både pasienter, helsetjenester og samfunn til gode.

Oppstart!

Gjennom RADIUS applikasjonen kan du som fastlege, legevakt, avtalespesialist, psykolog og fysioterapeut, tilby video konsultasjoner på Visiba Care sin plattform med markedes beste kvalitet i forhold til funksjonalitet, lyd og bilde.

Finn ut mer
Beste funksjonalitet i markedet

Beste funksjonalitet i markedet

RADIUS plattformen er bygget på Visiba Care sin teknologi for videoløsninger mot behandlere. Funksjonalitet, kvalitet og høy kompetanse =  bransje ledende.
Kun ett kontaktpunkt for pasienter

Kun ett kontaktpunkt for pasienter

Pasientene trenger kun å forholde seg til en applikasjon, RADIUS appen, for å få kontakt med sin fastlege, psykolog, fysioterapeut eller spesialist.
Enkel administrering for behandler

Enkel administrering for behandler

Administrasjon av brukere, timebok og gjennomføring av konsultasjon er enkel og intuitiv. I standard løsningen kan pasientene også selv bestille time.