Smarte helsetjenester

Rask helsehjelp uansett hvor du er

Frisk-Sentralen

Frisk-Sentralen koordinerer alle helsetjenestene i våre helsepakker

Produktene

Våre helsepakker inneholder et bredt utvalg av helsetjenester

Behandlere

Våre behandlere sikrer en god oppfølging av alle pasientene

Våre kunder

Fjordkraft Helsefordel

Fjordkraft Helsefordel er en helsepakke som inneholder allmennlege og psykolog på video, legespesialist, bildeundersøkelser, dagkirurgi og idrettsmedisinsk vakttelefon. Fjordkraft tilbyr helsefordel til sine strømkunder og alle i husstanden inviteres til å kjøpe helsefordelen.

Family Sports Club - all in treningsmedlemskap

Family sports Club tilbyr treningsmedlemskapet "all in" som inneholder helsetjenester levert av Frisk-Sentralen. Medlemskapet har følgende helsetjenester: Allmennlege og psykolog på video, legespesialist, bildeundersøkelser, dagkirurgi og idrettsmedisinsk vakt telefon.

Aurora Helse - digitale helsetjenester til bedrift

Aurora Helse fokuserer på forebyggende digitale helsetjenester til bedrifter. Helsepakken som Aurora Helse tilbyr sine bedriftkunders ansatte inneholder følgende videotjenester: allmennlege, psykolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, personlig trener og hudelege.

Idrettsmedisinsk Avdeling - Digitale idrettsmedisinske helsetjenester

Idrettsmedisinsk Avdeling tilbyr helsemedlemskap til idrettsutøvere og leverer selv de fleste tjenestene i dette medlemskapet. Frisk-Sentralen supplerer medlemskapet med allmennlege og fysioterapeut på video. Ved hjelp av videotjenestene kan Idrettsmedisinsk Avdeling levere helsetjenester til utøvere i hele landet.

Avonova Solutions AS - digitale helsetjenester til bedrift

Avonova Solutions leverer produktet "Avonova Assist" til bedriftskunder i hele Norge. Frisk-Sentralen AS leverer en helsepakke bestående av allmennlege og psykolog på video inn i dette produktet.