Digitale helsetjenester

Sykepleier på video

Våre sykepleiere på video er et tilbud til våre samarbeidsklinikker og treningssentre. Sykepleierne gjennomfører gratis helsescreening for medlemmer i treningssentrene og pasientene i klinikkene. Helsescreeningen fokuserer på risikofaktorer for sykdom og råd for å redusere risikoen for sykdom og redusert livslengde. Gjennom utredning av familiehistorikk, tidligere sykdom, nåværende sykdom/plager, røyking, alkoholforbruk, kosthold, blodtrykk, kolesterol, blodsukker og vekt så kan man beregne score og risiko og starte opp riktige tiltak som legekontakt, ernæringsfysiolog og fysisk aktivitet. Fysiske undersøkelser gjøres i den aktuelle klinikk eller det aktuelle treningssenter hvor det er satt frem utstyr som gjør at man selv kan gjennomføre målingene og notere seg resultatene i forkant av konsultasjonen med sykepleier.

Allmennlege på video

Allmennlegene håndterer alle henvendelser fra ansatte som har tilgang til helsepakker i sin bedrift. De ansatte kan selv bestille time til legen i applikasjonen de er tildelt i forbindelse med oppstart av helsetilbudet i bedriften. Konsultasjonen gjennomføres i den samme applikasjonen eller via PC. Allmennlegene betjener også konsultasjoner med pasienter i våre samarbeidsklinikker og medlemmer i treningssentrene. Legene utfører utredning og behandling og henviser videre dersom indikasjon for dette.

Psykolog på video

Psykologene håndterer også alle henvendelser fra ansatte som har tilgang til helsepakker i sin bedrift. De ansatte får time tildelt av Frisk-Sentralens sentralbord etter henvisning fra allmennlegen. Konsultasjonen gjennomføres i applikasjonen de er tildelt i forbindelse med oppstart av helsetilbudet i bedriften. Man kan også gjennomføre konsultasjonen på PC. Psykologene betjener også konsultasjoner med pasienter i våre samarbeidsklinikker og medlemmer i treningssentrene.

Ernæringsfysiolog på video

Dersom det avdekkes kostholds- og overvektsproblemer hos ansatte i bedriftene, pasienter i klinikene eller medlemmer av treningssentrene så henvises det til vår ernæringsfysiolog. Man får da en gjennomgang av sin livsstil med fokus på kosthold og fysisk aktivitet.