Helsepakker til bedrifter

Frisk-Sentralens tjenester mot bedrifter består av ulike helsepakker som bedriften kan tilby sine ansatte eller sine kunder. Helsepakker til de ansatte vil resultere i gratis helsetjenester og hurtig behandling når sykdom oppstår. Man vil dermed kunne oppnå lavere sykefravær og større trivsel blant de ansatte. Vi har samarbeidspartnere som også videreselger helsepakkene til sine kunder som et add on til sitt eget produkt. Man kan på den måten gi kunden signaler om at man ønsker å ivareta dem også helsemessig. Våre helsepakker er en rimelig løsning som gir et omfattende tilbud til en lav kostnad.

Frisk digital

Allmennlege: Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi tilstreber å gi konsultasjoner innen 24 timer. Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises det til egen fastlege/legevakt. Den ansattes barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video.

Psykolog: Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager.

Frisk digital +

Allmennlege: Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi tilstreber å gi konsultasjoner innen 24 timer. Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises det til egen fastlege/legevakt. Den ansattes barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video.

Psykolog: Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager.

Fysikalsk behandling: Det dekkes inntil 8 konsultasjoner hos fysioterapeut via videokonsultasjon. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager.

Frisk Fysikal

Allmennlege: Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi tilstreber å gi konsultasjoner innen 24 timer. Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises det til egen fastlege/legevakt. Den ansattes barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video.

Psykolog: Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager.

Fysikalsk behandling: Det dekkes inntil 16 konsultasjoner (video eller fysisk) hos enten fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor, naprapat, osteopat eller til medisinsk akupunktur per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager

Frisk bedrift

Frisk Fysikal: Frisk Bedrift inneholder det samme som i Frisk Fysikal pakken i tillegg til tjenestene under.

Legespesialist: Avtalen dekker behandling hos legespesialist (video eller fysisk). Det dekkes inntil 4 konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 20 virkedager.

Bildeundersøkelser: ubegrenset tilgang til MR, CT, røntgen eller ultralyd. Undersøkelsen garanteres innen 20 virkedager.

Dagkirurgi: Inntil kr. 30.000,- per år. Operasjon garanteres innen 20 virkedager

Idrettsmedisinsk vakttelefon: Ring 09113 ved skade på idrettsbanen.

Dekking av reiseutgifter: Ved reiser over 100 km.