Klinikker

Frisk-Sentralen samarbeider med medisinske og fysikalske klinikker i hele Norge. Pasienter som benytter disse klinikkene får tilgang til

Frisk-Sentralen's videotjenester. Pasientene kan dermed på en enkel måte bestille time til allmennlege eller psykolog og dermed få rask hjelp til utredning og behandling. I tillegg får pasientene i våre samarbeidsklinikker tilbud om gratis helsescreening hos sykepleier på video for å avdekke risiko for sykdom og gi råd i forhold til dette. I hver samarbeidsklinikk er der utstyr til måling av høyde, vekt, blodtrykk, kolesterol og blodsukker for å kalkulere et riktig risikobilde i konsultasjonen med sykepleier.