Om oss

Pasientmottak

Frisk-Sentralens pasient mottak er bemannet med et dyktig team bestående av kundebehandlere, helsesekretærer og sykepleiere. Frisk-Sentralen ivaretar alle våre avtale-partneres kunder gjennom telefon og elektronisk kommunikasjon.

 

Alle sentralens systemer er GDPR sikret og i henhold til gjeldende lovverk for informasjons utveksling og lagring av helseopplysninger. Sentralen sikrer at hele utrednings- og behandlingsløpet går sømløst.

 

Personalet i sentralen følger opp pasientene og koordinerer alle tjenester som ytes. Frisk-Sentralen fungerer som bindeleddet mellom behandlerne og pasientene og kvalitetsiker all samhandling mellom disse. 

Saksbehandling

Hver gang det kommer en ny pasienthenvendelse til Frisk-Sentralen så opprettes en sak i vårt saksbehandlingssystem, på den aktuelle pasienten. Dermed starter pasientløpet i våre systemer.

 

Pasientløpet monitoreres hos saksbehandlerne helt til utredning og behandling er avsluttet. Dette sikrer at pasienten aldri "faller ut" av systemet. Pasientens sikkerhet vil hele tiden være ivaretatt gjennom sentralens monitorering.

 

Saksbehandler ivaretar også all registrering og utbetaling av refusjon dersom pasientene har hatt utlegg til utredning eller behandling som er dekket av avtalen de tegner med Frisk-Sentralens avtalepartner.

Utredning og behandling

Både våre interne behandlere og vårt nettverk av eksterne behandlere rundt hele landet, følges opp av Frisk-Sentralen med hensyn til journal system, timelister og henvisninger.

 

Frisk-Sentralen kvalitetssikrer til enhver tid gjennomføringen av utrednings- og behandlingsløpet til pasienten.

 

Frisk-Sentralen er nøye med at kundene til våre avtalepartnere blir ivaretatt på best mulig måte og at håndteringen av kundene er med på å bygge merkevaren til våre avtalepartnere enda sterkere.

 

Både våre interne og eksterne behandlere er håndplukket og instruert i å yte god service og ivareta alle pasienters behov, bekymringer og forventninger.