Produktene

Helsepakker - digitale helsetjenester

Vi utformer helsepakkene helt etter våre avtalepartneres ønsker. Pakkene kan bestå av både digitale og fysiske helsetjenester. Sammensetningen av helsetjenester i pakkene kan reflektere ulike ønsker som f.eks fokus på forebygging av sykdom og skade, fokus på redusert sykefravær, fokus på behandling og service til de ansatte/kunder eller et ønske om et godt helsetilbud til en lav pris.

 

Digitale helsetjenester som vi kan tilby i pakkene er allmennlege, psykolog, fysioterapeut, ernærings fysiolog og personlig trener. Behandlerne jobber etter retningslinjer for sikker digital behandling.

 

De digitale tjenestene har ingen ventetid da vi sikrer en god behandlings kapasitet til enhver tid. Alle helsetjenestene kan bestilles direkte i applikasjoner eller web grensesnitt som vi utformer under vår avtalepartners merkenavn om ønskelig.

 

 

 

 

Helsepakker - fysiske helsetjenester

Vi utformer helsepakkene helt etter våre avtalepartneres ønsker. Pakkene kan bestå av både digitale og fysiske helsetjenester. Sammensetningen av helsetjenester i pakkene kan reflektere ulike ønsker som f.eks fokus på forebygging av sykdom og skade, fokus på redusert sykefravær, fokus på behandling og service til de ansatte/kunder eller et ønske om et godt helsetilbud til en lav pris.

 

Fysiske helsetjenester som vi kan tilby i pakkene er fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, osteopat, medisinsk akupunktur, legespesialist, bildeundersøkelser og dagkirurgi. De fysiske tjenestene leveres av vårt nettverk av behandlere rundt i landet.

 

De fysiske helsetjenestene bestilles av Frisk-Sentralen etter henvisning fra våre allmennleger på video.

 

 

 

 

Helsepakke integrert i eget produkt

Vi kan levere helsepakkene som en integrasjon i eget produkt. Vår erfaring er at helsetjenester integrert i ulike produkter både øker salget og reduserer churn.

 

Et godt eksempel på dette er treningsmedlemskapene i Family Sports Club der "all in" medlemskapet har inkludert allmennlege og psykolog på video samt, legespesialist, bildeundersøkelser, dagkirurgi og idrettsmedisinsk vakt telefon.

 

Et annet eksempel er Avonova Solution med sitt produkt "Avonova Assist", hvor Frisk-Sentralen leverer en helsepakke bestående av allmennlege og psykolog på video.

Helsepakke solgt under egen merkevare

Vi kan også levere helsepakkene som et selvstendig produkt for videresalg under egen merkevare. Dette gir vår samarbeidspartner mulighet til mersalg overfor sin kundeportefølge. Helsetjenester er et naturlig "add on" produkt og signaliserer en omtanke for kundene. 

 

Et godt eksempel på dette er Fjordkraft som selger en pakke bestående av allmennlege og psykolog på video samt legespesialist, bildeundersøkelser, dagkirurgi og idrettsmedisinsk vakttelefon til sine strømkunder. Produktet har fått navnet "Fjordkraft Helsefordel".

 

Et annet eklsempel på dette er Aurora Helse som videreselger helsepakker til bedriftskunder. Disse helsepakkene inneholder ernæringsfysiolog, personlig trener, allmennlege, psykolog og fysioterapeut på video.