Sentralbord for administrasjon av helsepakker

Pasient mottak

Frisk-Sentralens pasientmottak er bemannet med et dyktig team bestående av kundebehandlere, helsesekretærer og sykepleiere. Frisk-Sentralen ivaretar alle våre kunder gjennom telefon og elektronisk kommunikasjon. Alle sentralens systemer er GDPR sikret og i henhold til gjeldende lovverk for informasjonsutveksling og lagring av helseopplysninger. Personalet i sentralen mottar henvendelser i de ulike applikasjonene som vi har utarbeidet for våre kunder samt telefonhenvendelser dersom kundene finner det best egnet. Alle timelister i systemet oppdateres kontinuerlig og tilrettelegges slik at grensesnittet mellom pasient og behandler blir så smidig som mulig. Det er viktig for oss at pasientene føler seg godt ivaretatt og vi legger derfor mye ære i å møte dem på en hyggelig og behagelig måte slik at pasienten føler seg trygg og stoler på at de er i gode hender.

Saksbehandling

Pasientløpet monitoreres av saksbehandlerne helt til utredning og behandling er avsluttet. Dette sikrer at pasienten aldri "faller ut" av systemet. Saksbehandlerne følger opp alle henvisninger som blir gjort av legene og sikrer at videre undersøkelser blir gjort på kortest mulig tid. Gjennom vårt landsomfattende nettverk av behandlere så vil vi alltid innen kort tid ordne time til undersøkelse og behandling av aktuell fysikalske behandler, legespesialist, psykolog eller bildeundersøkelse. Saksbehandler ivaretar også all registrering og utbetaling av refusjon for gjennomførte behandlinger i helsepakkene. Kostnader til behandlingsreise blir ordnet gjennom pasientreiser eller gjennom ordinær transport og refunderes av Frisk-Sentralen dersom vilkårene i den aktuelle helsepakke tilsier dette.

 

 

Utredning og behandling

Både våre interne behandlere og vårt nettverk av eksterne behandlere rundt hele landet, følges opp av Frisk-Sentralen med hensyn til journal system, timelister og henvisninger. Vi benytter oss av både offentlige og private behandlere og valg av behandler vurderes i forhold til ventetid, reisevei og kompetanse hos den respektive behandler. Frisk-Sentralen kvalitetssikrer til enhver tid at viderehenvisninger fra våre videoleger blir håndtert i henhold til vilkårene for den enkelte Helsepakke. Våre behandlere er trent i bruk av video under konsultasjon og har lav terskel for å henvise til fysiske undersøkelser dersom man ser at det er nødvendig.