Treningssentre

Frisk-Sentralen samarbeider med treningssentre i hele Norge. Medlemmer av treningssentrene får tilgang til

Frisk-Sentralen's videotjenester. Medlemmene kan dermed på en enkel måte bestille time til allmennlege eller psykolog og dermed få rask hjelp til utredning og behandling. I tillegg får medlemmene tilbud om gratis helsescreening hos sykepleier på video for å avdekke risiko for sykdom og gi råd i forhold til dette. I hvert treningssenter er der utstyr til måling av høyde, vekt, blodtrykk, kolesterol og blodsukker for å kalkulere et riktig risikobilde i konsultasjonen med sykepleier.