Nasjonal plattform for video konsultasjoner.

Frisk- Sentralen AS leverer tjenesten Radius. Dette er en applikasjon(App) som gir behandlere som for eksempel leger, fysioterapeuter, psykologer og avtalespesialister mulighet til å gjennomføre videokonsultasjoner.

Appen Radius ivaretar pasientsikkerheten, og er enkel å bruke og administrere.
Pasienten kan ved videokonsultasjon enten benytte appen på iphone eller ipad eller de kan logge seg inn via eget grensesnitt på PC.

Pasientsikkerhet


Direktoratet for e-helse har anbefalt helsepersonell å benytte seg av videoløsninger for å redusere smitterisikoen av covid-19. Derfor har vi nå utviklet en applikasjon som enkelt lastes ned via App Store (radius video konsultasjon) eller Google Play Store.

Av hensyn til pasientsikkerhet må alle som bruker Radius logge seg inn med Bank-ID. Bruk av Bank-ID skaper trygghet for både pasient og behandler.

Enkel og rask legitimering


Pasientene trenger dermed bare én app for å kontakte en av primærhelsetjenestene. På Radius kan pasienten bestille timer hos fysioterapeuter, legevakt, fastleger, avtalespesialister og psykologer som er registrert med lisens i plattformen til Visiba Care.

Enkel tilgjengelig


Radius er utviklet på plattformen til Visiba Care, og er bygget på en løsning som anbefales av både Den Norske Legeforening og Direktoratet for e-helse.

Visiba Care er en ledende leverandør av videoløsninger til helsesektoren, og leverer sine løsninger i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Gjennom Radius-applikasjonen kan behandlere tilby videokonsultasjoner med markedets beste kvalitet i forhold til funksjonalitet, lyd og bilde. Målet er å gjøre det lettere for pasienter i alle aldre og benytte seg av digitale helsetjenester.

Radius gir disse fordelene for behandler og pasient:

 • Tilgjengelig både på App Store og Google Play (søk «Radius videokonsultasjon»)
 • Trygg videoløsning som ivaretar personvernet
 • Enkel administrering av timelister
 • Automatisk generering av informasjon til pasienten
 • Pasienten trenger kun å forholde seg til én applikasjon - uansett behandler
 • Mulighet for timebestilling, drop-in og meldingstjenester
 • Gjennomføring av konsultasjon på alle digitale flater (mobiltelefon, nettbrett, pc)
 • Kalibrering av bilde og lyd
 • Utveksling av bilder
 • Pasient utfylling av skjema før eller etter konsultasjon om ønskelig
 • Pasienten kan velge sin behandler i appen
 • Din bedrift kan få sin egen logo i Radius appen.

Ønsker mer informasjon