Digitale Konsultasjoner

Gjennom RADIUS applikasjonen kan du som fastlege tilby video konsultasjoner på Visiba Care sin plattform med markedes beste kvalitet i forhold til funksjonalitet, lyd og bilde.

RADIUS er bygget på en ledende plattform for e-konsultasjoner, og ditt legekontor kan slutte seg til RADIUS applikasjonen ved å henvende deg til RADIUS sitt service kontor (se kontakt skjema til høyre).

Løsningen som RADIUS er bygget på anbefales av Den Norske Legeforening og Direktorat for e-helse. Plattformen oppfyller krav i henhold til Normen og GDPR.

Ønsker mer informasjon